Μετά και την έγκριση των κάτωθι αποφάσεων από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας, κατά τη συνεδρίαση τις 10ης Απριλίου 2024, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης τις πλέον συμφέρουσες, από οικονομικής άποψης προσφορές, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα δημοτικών κτιρίων – καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθορισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2024», προϋπολογισμού 223.187,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, βρέθηκε ανάδοχος και βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης.

2) Για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς Παροικιάς και Νάουσας – Παραλιών – Φόρτωση και μεταφορά μπαζών – κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου έτους 2024», προϋπολογισμού 205.685,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ωστόσο βρέθηκε ανάδοχος μόνο για την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις παραλίες.

3) Για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: α) «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων – Καθαρισμό δασών, αλσυλλίων Δήμου Πάρου για το έτος 2024» και β) «Καθαρισμός – αποψίλωση ρείθρων και χαντακιών οδικού δικτύου για πολιτική προστασία» προϋπολογισμού 170.929,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός ωστόσο μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία στις 04-06-24, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

4) Σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: α) Παροχή Υπηρεσιών για την διαχείριση Αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και β) για την Προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων Δήμου Πάρου ετών 2024-2025, ο προϋπολογισμός της οποίας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πάρου, συνολικού ύψους, 35.150,28€ και  55.800,00€ αντίστοιχα, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε επίσης άγονος.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς με σχετική δήλωσή του αναφέρει:

«Αναμφισβήτητα η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες, καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να διατηρείται το νησί μας καθαρό. Προς ενίσχυσή της, προκηρύξαμε πρόσφατα την πρόσληψη 53 ατόμων για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πάρου,  με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα 8 μηνών, ήτοι: 4 διοικητικούς, 4 χειριστές μηχανημάτων έργου, 5 οδηγούς και 40 εργάτες εξωτερικών χώρων και συνοδούς απορριμματοφόρων. Ωστόσο το ενδιαφέρων ήταν πολύ χαμηλό. Συνολικά καλύφθηκαν μόνο 21 θέσεις (12 εργάτες εξωτερικών χώρων, 5 συνοδοί απορριμματοφόρου, 4 διοικητικοί υπάλληλοι), ενώ δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση για τις θέσεις οδηγών καθώς και χειριστών μηχανημάτων έργου.

Σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες βγήκαν άγονες, η Δημοτική Αρχή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρεθεί λύση και να εξασφαλιστεί η καθαριότητα του νησιού μας. Θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος, προβαίνοντας είτε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είτε σε νέα διακήρυξη διαγωνισμού.

Στην προσπάθεια αυτή προκύπτουν υποχρεώσεις αλλά και ευθύνες από όλες τις πλευρές. Για να προχωρήσει σωστά ο τόπος μας πρέπει όλοι χωρίς εξαίρεση «να βάλουμε το χέρι μας».

Ευελπιστούμε στην περαιτέρω ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του νησιού μας, ώστε να βοηθηθούν αποτελεσματικά οι Υπηρεσίες Καθαριότητας. Να προβάλουμε προς όλους και παντού ένα καθαρό και νοικοκυρεμένο νησί. Το οφείλουμε πρώτα από όλα στην Πάρο».