Από την 1η του νέου έτους άλλαξε το φορολογικό καθεστώς για περισσότερους από 100.000 ιδιοκτήτες οι οποίοι θέτουν σε βραχυχρόνια μίσθωση 141.452 ακίνητα.

Περίπου 7.500 φορολογούμενοι που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ ενώ το φορολογητέο εισόδημα τους για το 2024  θα υπολογισθεί με βάση τα τεκμήρια που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η αρχή θα γίνει με το Τέλος Παρεπιδημούντων και το Περιβαλλοντικό Τέλος, τα οποία αποδίδονται στους οικείους Δήμους όπου υπάγονται οι υπόχρεες επιχειρήσεις, μέσα σε διάστημα έως και 30 ημερών από το τέλος του μήνα της είσπραξής τους. Το Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων ανέρχεται στο 0,5% του τζίρου ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

Το Περιβαλλοντικό Τέλος (Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση) ύψους 1,5 ευρώ επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα για το διάστημα από Μάρτιο έως Οκτώβριο ενώ για τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το τέλος ορίζεται σε 0,50 ευρώ.
Αν τα ακίνητα είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ. το τέλος διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό. Ωστόσο δεν επιβάλλεται τέλος για δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.

Ακόμα τα φυσικά πρόσωπα που νοικιάζουν τρία ή περισσότερα ακίνητα μέσα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (AIRBNB κ.αλ.), υποχρεούνται σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δηλαδή θα καταβάλλουν τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος και το ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο. Επίσης τα ελάχιστο εισόδημα που θα πρέπει να δηλώσουν στην εφορία το 2025 θα υπολογισθεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών.

Κυρώσεις και πρόστιμα

Οι κυρώσεις για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης αυστηροποιούνται, καθώς επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Για να λογίζεται μια μίσθωση ως «βραχυχρόνια» δεν πρέπει να ξεπερνάει σε διάρκεια τις 60 ημέρες. Το όριο αυτό δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στον χρόνο αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά.