Πριν λίγο λάβαμε την αντίδραση του Επάρχου Πάρου-Αντιπάρου, Κώστα Μπιζά, στο θέμα που ανέκυψε με τη σύμπτυξη τμημάτων του Α' Γυμνασίου Παροικιάς, ύστερα από απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Στην επιστολή που απέστειλε προς το υπουργείο Παιδείας, τους τέσσερεις βουλευτές Κυκλάδων, κοινοποιούμενη στον διευθυντή του Γυμνασίου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τονίζει τα ακόλουθα:

"Σήμερα 15 Οκτωβρίου 2021, πληροφορηθήκαμε με το α.π. 786/15.10.21
έγγραφο του Γυμνασίου Πάρου, ότι ζητήθηκε από την ΔΔΕ Κυκλάδων η
σύμπτυξη των τμημάτων στην Α' Γυμνασίου Πάρου από πέντε σε τέσσερα.
Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο σήμερα είναι εγγεγραμμένοι στην Α'
Γυμνασίου 104 μαθητές και κατανέμονται σε 5 τμήματα των 20 έως 22
μαθητών.

Θεωρούμε ότι εφόσον υλοποιηθεί η απόφαση της σύμπτυξης των τμημάτων
θα δυσχεράνει το εκπαιδευτικό έργων καθηγητών και μαθητών ενώ
συγχρόνως δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα
στις υπάρχουσες αίθουσες των 30 τ.μ.

Σας παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την συνέχιση της
ομαλής λειτουργίας του Γυμνασίου Πάρου".