Όπως ανέφερε σε Δελτίο Τύπου ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρχκος, αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος στον διαγωνισμό για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου Πάρου, Αντιπάρου, Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, και Αμοργού

Μάλιστα την εξέλιξη αυτή την αξιολόγησε ως το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

"Με γρήγορους ρυθμούς ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι διαδικασίες δημοπράτησης των έργων της τριετούς συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών, που αποσκοπούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε χθες, Τρίτη, με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, προέβη στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου (έγκριση δεύτερου πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) του έργου «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ Νήσων Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού », συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000,00 €. Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΣΜΙΛΗ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία»
Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης για τον εντοπισμό φθορών και βλαβών που ενέχουν κινδύνους για τους χρήστες και αποκατάσταση αυτών, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύου των νησιών, Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει.

Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου".