ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8:30-14:00

ΝΑΟΥΣΑ: 4/10/2021, 5/10/21, 8/10/21, 12/10/21, 13/10/21, 14/10/21, 15/10/21, 19/10/21,
20/10/21, 26/10/21

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 6/10/21, 7/10/21, 12/10/21, 13/10/21, 14/10/21, 18/10/21, 20/10/21,
21/10/21, 27/10/21
ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ: 13/10/2021 (ΚΩΣΤΟΣ 08:30-11:00, ΛΕΥΚΕΣ 11:30-14:00)
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: 5/10/21, 12/10/21, 19/10/21, 22/10/21
ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: 14/10/21 (ΜΑΡΜΑΡΑ 08:30-11:00, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 11:30-14:00)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΧ. ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ.