"Σε μια ανακοίνωση που μηδενίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις και χρησιμοποιείται ξύλινος λόγος άλλων εποχών για να περιγράψεις το τέλος μιας συνεργασίας, τι απάντηση να δώσεις;

Σε μια ανακοίνωση, όπου ο "σκοταδισμός" και τα πολιτικά παιχνίδια αναφέρονται ως συμπεράσματα, τι απάντηση να δώσεις;

Σε μία παράταξη που έχει επιλεκτική μνήμη και ηθελημένα αγνοεί ότι στις δημοτικές εκλογές οι ψηφοφόροι επιλέγουν συχνά πρόσωπα και όχι συνδυασμό, τι απάντηση να δώσεις;

Σε μια παράταξη που νομίζει ότι το 49% των προηγούμενων εκλογών οφείλεται σε 3-4 άτομα και όχι σε μια συνολική προσπάθεια, τι απάντηση να δώσεις;

Σε μια παράταξη που ανακοινώνει στη ‘’νύφη’’ αλλά απειλεί την ‘’πεθερά’’, επιχειρώντας να δημιουργήσει κλίμα φόβου σε όσες και όσους επιθυμούν να αποχωρήσουν, τι απάντηση να δώσεις;

Η απάντηση είναι μία: «ο πανικός είναι κακός σύμβουλος».

Πιτσικάλης Άγγελος
Ανεξάρτητός Τοπικός Σύμβουλος Κώστου