Η συνάντηση που έλαβε χώρα την 8.11.2023 παρουσία των αρμοδίων εκ μέρους του Υπερταμείου και της ΕΛΤΑ ΑΕ, του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππου Φόρτωμα και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ΕΛΤΑ Εμπορείου Θήρας, απέδωσε καρπούς.

Την Παρασκευή 1.12.2023, έλαβε χώρα ενημέρωση αρμοδίως από τον κ. Γρηγόριο Σκλήκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ,ότι παρά την αδυναμία της ΕΛΤΑ ΑΕ να κάνει δεκτό το επί της αρχής αίτημα για εξακολούθηση της λειτουργίας του καταστήματοςτων ΕΛΤΑ Εμπορείου Θήρας, εγκρίθηκαν, στο σύνολό τους, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης, και οι οποίες έχουν ως εξής:

· Οριστικοποιήθηκε η αναμόρφωση του δρομολογίου του αγροτικού ταχυδρόμου από δύο σε τρείς φορές την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται στο Κατάστημα ΕΛΤΑ του Εμπορείου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή,για περίπου 1,5 ώρα.

· Ο αγροτικός ταχυδρόμος θα εξακολουθήσει να κάνει επίδοση γραμμάτων και συντάξεων, όπως πριν. Όποιος είχε ζητήσει επίδοση θα συνεχίσει να τη λαμβάνει κατ’οίκον, με δυνατότητα να προστεθεί οποιοσδήποτε άλλος το επιθυμεί.

Η αποδοχή των ως άνω προτάσεων αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη και η εφαρμογή τους θα εξομαλύνει σε έναν μεγάλο βαθμό τις αρνητικές συνέπειες της αναστολής της λειτουργίας του καταστήματος στο μεγαλύτερο χωριό των Κυκλάδων.

Σημειώνεται ότι κατά της ως άνω απόφασης είχε ασκηθεί και ενδικοφανής προσφυγή από την νεοεκλεγείσα Έπαρχο Θήρας Ιουλία Καραμολέγκου και τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Θήρα Νικόλαο Ζώρζο, αναδεικνύοντας ότι το κλείσιμο του καταστήματος είναι ένα δυσανάλογα επαχθές και απρόσφορο μέτρο.

Η ως άνω εξέλιξη δικαιώνει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τον βουλευτή Κυκλάδων Φίλιππο Φόρτωμα και τους αιρετούς εκπροσώπους του Εμπορείου Θήρας, με απόλυτο και μοναδικό γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.