α μην χορηγήσει άδεια για την χωροθέτηση υδατοδρομίου στο Μανδράκι της Ρόδου αποφάσισε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.

Θεωρεί ότι η δραστηριότητα του θα προκαλέσει βλάβη σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα σημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ρόδου και του ιστορικού τόπου του Μανδρακίου καθώς και σημαντικό παράγοντα όχλησης.

Προβάλει δε ως επιχείρημα ότι οι νόμιμοι διαχειριστές έχουν λάβει έγκριση λειτουργίας υδατοδρομίου στην περιοχή της Νέας Μαρίνας Ρόδου.

Σημειώνεται ότι η έγκριση δόθηκε για την ιδιωτική μαρίνα.