Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις Αστυνομικές
Υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στη
χρήση αιγιαλού, το τριήμερο (18-20 Αυγούστου 2023) σε Μύκονο, Πάρο,
Αντίπαρο, Νάξο, Κάρπαθο και Ρόδο συνελήφθησαν από κλιμάκια ελέγχων -26-
άτομα, ως ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι καταστημάτων/νόμιμοι εκπρόσωποι, για τους
οποίους διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις ισχύουσες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούσαν στην κατάληψη
αιγιαλού με ομπρελοκαθίσματα χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, στην
κατάληψη αιγιαλού με ομπρελοκαθίσματα καθ’ υπέρβαση της αδείας,
εγκατάσταση αυθαίρετων κατασκευών και χρήση χώρου που εμπίπτει σε
προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογίας.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

Στη Μύκονο:

•       προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο
λειτουργούσε παράνομα και καταλάμβανε τμήμα αιγιαλού-παραλίας 700 τ.μ.
με εγκατάσταση αυθαίρετων ξύλινων κατασκευών και ανάπτυξη
ομπρελοκαθισμάτων.
•       προσωρινά υπεύθυνη επιχείρησης η οποία καταλάμβανε τμήμα
αιγιαλού-παραλίας 450 τ.μ., με εγκατάσταση αυθαίρετης ξύλινης κατασκευής
και ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων χωρίς άδεια.

Στην Πάρο:

•       Οκτώ άτομα ως προσωρινά υπεύθυνοι/νόμιμοι εκπρόσωποι/ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων-καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που καταλάμβαναν,
κατά περίπτωση, τμήματα αιγιαλού-παραλίας με ανάπτυξη
ομπρελοκαθισμάτων/τραπεζοκαθισμάτων χωρίς άδεια,
•       Τέσσερα άτομα ως προσωρινά υπεύθυνοι/νόμιμοι εκπρόσωποι
επιχειρήσεων-καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που καταλάμβαναν,
κατά περίπτωση, τμήματα αιγιαλού-παραλίας με ανάπτυξη
ομπρελοκαθισμάτων/τραπεζοκαθισμάτων καθ’ υπέρβαση της αδείας.

Στην Αντίπαρο:

•       νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης η οποία καταλάμβανε τμήμα
αιγιαλού-παραλίας με ανάπτυξη 39 σετ ομπρελοκαθισμάτων σε χώρο 350 τ.μ.
χωρίς άδεια,
•       προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο
καταλάμβανε τμήμα αιγιαλού-παραλίας με ανάπτυξη 38 σετ ομπρελοκαθισμάτων
σε χώρο 544 τ.μ.  χωρίς άδεια,
•       προσωρινά υπεύθυνος επιχείρησης η οποία καταλάμβανε τμήμα
αιγιαλού-παραλίας με ανάπτυξη σετ ομπρελοκαθισμάτων-τραπεζοκαθισμάτων με
σκίαστρα σε χώρο 730 τ.μ.  χωρίς άδεια,
•       προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο
καταλάμβανε τμήμα αιγιαλού-παραλίας με ανάπτυξη 38 σετ ομπρελοκαθισμάτων
σε χώρο 480 τ.μ.  χωρίς άδεια.

Στη Νάξο:

•       νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης η οποία καταλάμβανε τμήμα
αιγιαλού-παραλίας με ανάπτυξη 30 σετ ομπρελοκαθισμάτων σε χώρο 230 τ.μ.
στερούμενος σχετικής αδείας,
•       προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο
καταλάμβανε τμήμα αιγιαλού-παραλίας με ανάπτυξη 46 σετ ομπρελοκαθισμάτων
σε χώρο 415 τ.μ.  καθ’ υπέρβαση της αδείας.

Στην Κάρπαθο:

•       ιδιοκτήτρια επιχείρησης η οποία καταλάμβανε τμήμα αιγιαλού-παραλίας με
ανάπτυξη 38 σετ ομπρελοκαθισμάτων καθ’ υπέρβαση της αδείας.

Στη Ρόδο:

•       προσωρινά υπεύθυνος και υπάλληλος καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος το οποίο καταλάμβανε παράνομα τμήμα κοινόχρηστου-δημόσιου
χώρου εντός αρχαιολογικής ζώνης με ανάπτυξη 45 σετ ομπρελοκαθισμάτων,
•       δύο υπάλληλοι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο
καταλάμβανε παράνομα τμήμα κοινόχρηστου-δημόσιου χώρου εντός
αρχαιολογικής ζώνης με ανάπτυξη 300 σετ ομπρελοκαθισμάτων,
•       προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο
λειτουργούσε παράνομα και καταλάμβανε τμήμα αιγιαλού-παραλίας 690 τ.μ.
με εγκατάσταση αυθαίρετων κατασκευών - ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καθώς
και ομπρελοκαθισμάτων σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από την
ακτογραμμή εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την ελεύθερη πρόσβαση του
κοινού στη θάλασσα,

Σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι συναρμόδιες Υπηρεσίες για τις
δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας σε
παραλίες-αιγιαλούς, θα συνεχιστούν.