Δραματοποιημένη αφήγηση και δραστηριότητες για παιδιά άνω των 3 ετών, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου "Γιάννης Γκίκας".