Μέχρι και σήμερα Μ. Τετάρτη οι εργοδότες πρέπει να καταβάλλουν στους μισθωτούς το δώρο του Πάσχα που αντιστοιχεί σε μισό μικτό μισθό. Σε περίπτωση που το δώρο δεν καταβληθεί εγκαίρως, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί, είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική είτε με εκ περιτροπής απασχόληση.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Αυτό σημαίνει ότι για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό , το δώρο θα υπολογιστεί με βάση το νέο μισθό των 780 ευρώ που καταβάλλεται από την 1η Απριλίου. Εν προκειμένω το 2022 το δώρο Πάσχα ανέρχεται σε 406.25 ευρώ.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Το νόμιμο δώρο, ωστόσο, δεν είναι μόνο ο μισός μικτός μισθός, αλλά προστίθεται και η αναλογία του επιδόματος άδειας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166. Έτσι ο μισθωτός θα πρέπει. να υπολογίσει πως το Δώρο Πάσχα θα είναι μισός μισθός και κάτι παραπάνω.