Δύο πλειστηριασμοί που αφορούν τρία οικόπεδα στη Μύκονο τα οποία ανήκουν στις εταιρείες Μάρσα Οικοδομική Κατασκευαστική Τεχνική και στη Ρόδος Ελλάς πραγματοποιούνται σήμερα.

Το πρώτο οικόπεδο είναι ένα αγροτεμάχιο 14 στρεμμάτων που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μυκόνου, στη θέση «Σταροβούρλα-Φανάρι» και βγαίνει σε πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης 1.433.000 ευρώ. Το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο και βρίσκεται εντός της περιοχής στην οποία επιτρέπεται η δόμηση.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορά δύο οικόπεδα στην ίδια περιοχή (Φανάρι). Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο, οικοδομήσιμο, με έκταση, 4.196 τετραγωνικά μέτρα. Το δεύτερο αντίστοιχο αγροτεμάχιο είναι και αυτό οικοδομήσιμο και έχει έκταση 4.208 ττετραγωνικά μέτρα.