Στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πάρου ως πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το πρόβλημα που έχει ανακύψει σχετικά με τον φάκελο «Έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου θέση Άγιος Γεώργιος της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας του Δήμου Πάρου για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος (2ο Γυμνάσιο Παροικίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης», μετά την αρνητική γνωμοδότηση του ΣτΕ με το υπ΄ αρ. 23/12-1-2023 πρακτικό συνεδριάσεως του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω σχέδιο Π.Δ/τος κρίθηκε ότι δεν προτείνεται νομίμως για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

Στις 06-04-23 το ΥΠΕΝ έστειλε σχετικό έγγραφο προς το Δήμο Πάρου με το οποίο ανέφερε την υπ. αρ. 23/2023 γνωμοδότηση του ΣτΕ και επέστρεψε τον φάκελο του θέματος για τις σχετικές ενέργειες του Δήμου.

Ο λόγος απόρριψης είναι η κατασκευή δρόμου με κυκλική εσωτερική διαδρομή και η έλλειψη γεωτεχνικής μελέτης.

Δυστυχώς για ένα περίπου χρόνο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν πήρε καμία πρωτοβουλία για το σχετικό θέμα.

Πριν λίγες ημέρες, μετά από ενημέρωση της νέας Δημοτικής Αρχής για το σχετικό θέμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Τεχνική Υπηρεσία και αποφασίστηκε να προταθεί: α) Η αφαίρεση της κυκλικής εσωτερικής διαδρομής η οποία είχε αποφασιστεί με την υπ. αρ. 162/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και β) να προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία την διαμόρφωση στην είσοδο του οικοπέδου ενός χώρου για αποβίβαση  και επιβίβαση μαθητών από τα λεωφορεία και από τα οχήματα των γονέων, καθώς και την στάθμευση ΙΧ καθηγητών.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2024, Στέλεχος του γραφείου που έχει αναλάβει την μελέτη του έργου,  επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Πάρου και ζήτησε την επιτάχυνση των ενεργειών.

Για τον παραπάνω λόγο ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς με εισήγηση του  ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συμφωνήσει στην παραπάνω πρόταση και να δοθεί εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία να στείλει σχετική επιστολή προς το μελετητικό γραφείο για τις σχετικές ενέργειες. Μετά από διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία υπέρ της παραπάνω πρότασης.

Στα πλαίσια της συζήτησης για την λήψη απόφασης σχετικά με το 2ο Γυμνάσιο Πάρου, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς με σχετική δήλωση του αναφέρει:

«Η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού κτηρίου, το οποίο θα στεγάσει το 2ο Γυμνάσιο Πάρου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το νησί και ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή της Παροικίας.

Ως νέα Δημοτική Αρχή θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επισπευστούν οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του εν λόγο έργου, που θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές για την εκπαίδευση, την άθληση και την πολιτισμική αναβάθμιση του νησιού μας.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής για τη μαθητική κοινότητα με τελικούς αποδέκτες τα ίδια παιδιά μας που θα το χαρούν, θα το σεβαστούν και θα το απολαύσουν».