Στις 4 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, και για το λόγο αυτό έχουν ανοίξει 43 εξεταστικά κέντρα σε περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Το ΑΣΕΠ δεν θέλει να διαθέσει εξεταστικά κέντρα στα νησιά των Κυκλάδων και οι υποψήφιοι από τις Κυκλάδες πρέπει να μεταβούν στο Νομό Αττικής για να δώσουν γραπτές εξετάσεις στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού.

Για τους νησιώτες υποψήφιους αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αναχωρήσουν από τα νησιά την Παρασκευή 03/03/23 και να επιστρέψουν στις 05/03/23, με ότι αυτό σημαίνει σε έξοδα εισιτηρίων και διαμονής με την προϋπόθεση ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός και δεν θα αποκλειστούν λόγω .

Αν  δεν συσταθεί εξεταστικό κέντρο στις Κυκλάδες, τότε αρκετοί υποψήφιοι δεν θα καταφέρουν να συμμετέχουν, καθώς είναι δυσβάσταχτα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής και ενδεχόμενες  οικογενειακές υποχρεώσεις (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες) δεν τους επιτρέπουν να φύγουν για μέρες από τον τόπο διαμονής τους.

Ζητάμε την παρέμβαση του Δημάρχου στον ΑΣΕΠ και στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία, που θα  στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής  στον διαγωνισμό κάποιων υποψηφίων παρά την προετοιμασία τους –μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία- ώστε να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να ανακοινώσουν κάποιο εξεταστικό κέντρο στις Κυκλάδες, καθώς έτσι η μετακίνηση θα είναι σαφώς οικονομικότερη, αφού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ενδοκυκλαδικής γραμμής, ενώ μπορεί να μην χρειαστεί διαμονή, για αρκετούς/ες από τους/ις υποψήφιους/ες.

Ας σταματήσει πλέον η κοροϊδία των νησιωτών με την δήθεν πολιτική της νησιωτικότητας.