Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 42/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου παρακαλούνται όπως προσέλθουν, τα τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑ.Λ. Πάρου στην Παροικία Πάρου, στις 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 4804/2021 ορκωμοσία.

Ο εκλεγείς Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μπιζάς