Ο έπαρχος Πάρου-Αντιπάρου, Κώστας Μπιζάς, προέβη σε ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης του Δημοτικού Γηπέδου Παροικιάς.

Το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:  

Επειδή τα γραπτά έχουν την αξία τους και την σημασία τους, θεωρούμε χρήσιμο να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο υλοποίησης του έργου συντήρησης και  επισκευής του Δημοτικού Γηπέδου Παροικίας Πάρου :

α) Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, κατά την συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018,  μετά από εισήγηση του Επάρχου Πάρου Κωνσταντίνου Μπιζά, ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Πάρου για την εκτέλεση του έργου "Συντηρήσεις - επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Πάρου".

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και  επισκευής του Δημοτικού Γηπέδου Παροικίας Πάρου, με τις ακόλουθες εργασίες :

-          Καθαίρεση υπάρχοντος και τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα

-          Γέμισμα τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ

-          Αντικατάσταση και πάκτωση των στεγάστρων αναπληρωματικών

-          Χρωματισμός πυλώνων φωτισμού γηπέδου

Βάσει των προβλεπομένων από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια ανέλαβε τη χρηματοδότηση του έργου, ύψους 400.000 ευρώ, με χρηματοδότηση του έργου από το εγγεγραμμένο έργο στη ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ με κωδικό 2017ΕΠ56700002 & τίτλο ''Συντηρήσεις Επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων''.

Ο Δήμος Πάρου ανέλαβε τη σύνταξη των μελετών, την συμπλήρωση του φακέλου και την δημοπράτηση του έργου.

β) Στις 24/09/2018 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου        κ. Γεώργιο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο.

γ) Στις 09/04/2019 με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιου Λεονταρίτη συγκροτήθηκε η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, αποτελούμενη από τους : 1. Κων/νο Μπιζά, 2. Εμμανουήλ Μαλαματένιο, 3. Εκπρόσωπο της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Πάρου

δ) Στις 10/09/2019 υπεγράφη η σύμβαση ποσού 323.718,18 € ( Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), από τον Δήμαρχο Πάρου και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ε)  Σε τρεις συνεδριάσεις της Τριμελής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, στις 12/12/19, 19/03/20 και 3/8/20 εγκρίθηκαν ομόφωνα οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης και στάλθηκαν στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι σχετικοί λογαριασμοί του έργου με συνολικό ποσό 322.179,13 € (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδότησε το 100% του έργου συντήρησης και  επισκευής του Δημοτικού Γηπέδου Παροικίας Πάρου.

Είναι γνωστό σε όλες τις αρχές και τους φορείς ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει με την ίδια συνέπεια να υποστηρίζει την ανακατασκευή και συντήρηση των αθλητικών υποδομών στα νησιά μας.

Το έχουμε υποχρέωση στην νεολαία μας !