Έκδοση βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) με την προσκόμιση μόλις δύο δικαιολογητικών ( τριών στην περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων)!

Αυτό προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά την απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ, χωρίς την οποία ΔΕΝ μπορεί να προχωρήσει μια μεταβίβαση ακινήτου.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι στις περιπτώσεις μεταβίβασης ηλεκτροδοτούμενου ακίνητου απαιτείται μόνο :

Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το πιστοποιητικό εξόφλησης του

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται τα δικαιολογητικά είναι τρία :

Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕ.ΔΔΗ.Ε με ημερομηνία διακοπής Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Χωρίς τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, κάθε συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν έχει κάποια έννομη συνέπεια.

Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα.

Εκδίδεται εντός πέντε ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο Δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσης και όχι για ένα έτος από την έκδοση της όπως όριζε το παλιό καθεστώς.

Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος που μπορεί να είναι και σε ψηφιακή μορφή και να χρησιμοποιηθεί και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Με την ρύθμιση διευκολύνεται και επιταχύνεται μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη , γραφειοκρατική κι οικονομικά «επίπονη» για τους πολίτες.

Το κόστος μπορούσε να φτάσει και τις 10.000€ και η έκδοση του πολυπόθητου χαρτιού μπορούσε να πάρει και 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να έχει μαζί του :

Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος
Συμβολαιογραφικό τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου
Πρόσφατη κάτοψη του ακινήτου από μηχανικό
Φωτοτυπία βεβαίωσης τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών
Πίνακα ποσοστών ή κατόψεις ορόφων ( πρωτότυπα με υπογραφές μηχανικών)

Αφού γίνει η φυσική ταυτοποίηση του πολίτη, ελεγχόταν η πληρότητα των προϋποθέσεων και ο φάκελος των δικαιολογητικών, στη συνέχεια τα στοιχεία του πολίτη καταχωρούνταν και η αίτηση του έπαιρνε αριθμό πρωτοκόλλου.

Αμέσως μετά έπρεπε να σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία και μετά την επεξεργασία της ο πολίτης θα έπαιρνε το πιστοποιητικό.