Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου το οποίο επέχει θέση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε.»με εκπρόσωπο τον Δήμαρχο, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 21 Φεβρουαρίου 2024που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πάρου,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίουτης «Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε.», η θητεία του οποίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε.» αποτελείται από εννέα (9) μέληεκ των οποίων έξι (6) μέλη προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και τρία (3) μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Από την παράταξη της πλειοψηφίας τα έξι (6) μέλη που αναδείχθηκαν είναι οι:

1. κ. Αναστάσιος Κασαπίδης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Μπιζά Αντιδήμαρχο Τουρισμού.

2. κα Άννα Κάγκανη-ΚορτιάνουΑντιδήμαρχο Πολιτισμού και Εικαστικών  Τεχνών, με αναπληρώτρια την  κα Φεβρωνία Κυριαζάνου

3. κα Ελισάβετ Παπαζώημε αναπληρώτρια την κα ΜαριαλέναΠαναγάκη

4. κ. ΝικόλαοςΜαλατέστας,  με αναπληρωτή τον κ. Θεμιστοκλή ΚαρποδίνηΑντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

5. κ. ΝικήταςΤριβυζάς, με αναπληρώτρια την κα Μαρία Σιφναίου

6. κ. ΔημήτριοςΚουρτέλλης, με αναπληρωτή τον κ. Αντώνη Βολοσυράκη

Από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας τα δύο (2) μέλη που αναδείχθηκαν είναι οι:

7. κ. Βασίλης Γαβαλάς  με αναπληρώτρια την κα Ιωάννα Μαλάμου

8. κα ΜερίναΜατθαιοπούλου με αναπληρώτρια την κα Αικατερίνη Μπουραντά

Από την παράταξη της Ελάσσονος μειοψηφίας αναδείχθηκε ο:

9. κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος με αναπληρώτρια την κα Φλώρα Πετροπούλου Παυλάκη

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς στα πλαίσια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «Πάρκο Πάρου Δημοτικής Α.Ε.»δηλώνει ότι:

«Το Πάρκο Πάρου κλείνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας και κατόρθωσε σε αυτό το διάστημα να καθιερωθεί ως ένας ισχυρός θεσμός της Πάρου και των Κυκλάδων γενικότερα με ένα διακριτό στίγμα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στον πολιτισμό, στην ήπια αναψυχή και στην πρόταση για ένα διαφορετικό μοντέλο στον τουρισμό. Οι πάμπολλες και ποικίλες περιβαλλοντικές δράσεις, το Φεστιβάλ στο Πάρκο, η λειτουργία του CineEnastron, τα υπέροχα μονοπάτια, η φιλοξενία των εγκαταστάσεων του δημιουργικού ΝΑΪΑΣ στο χώρο του, ο θεσμός «Μια μέρα στο Πάρκο» με το πλήθος των δράσεων και πολλά άλλα ακόμα αποδεικνύουν τη δύναμη και το σφρίγος αυτού του θεσμού, χωρίς να υποτιμούμε παράλληλα τις δυσκολίες που δημιουργεί η συνύπαρξη με την ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του εστιατορίου και της παραλίας του Καθολικού.

Στόχος μας είναι η ανάληψη σειρά πρωτοβουλιών για την στήριξη και την ενίσχυση του ρόλου του Πάρκου τόσο στα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά πράγματα της Πάρου, όσο και στην προβολή και ανάδειξη ενός εναλλακτικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.

Στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουτης «Πάρκο Πάρου Δημοτικής Α.Ε.»  θα ήθελα να ευχηθώ καλή θητεία και επιτυχία στο έργο τους!».