Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε αναφορά την επιστολή του Συνδέσμου Σμυριδορυκτών Όρμου Λυώνα, με θέμα «Έναρξη λειτουργίας ορυχείων και ποσότητα εξόρυξης σμύριδας». Σύμφωνα με την επιστολή και με αφορμή την έναρξη της εξορυκτικής σμυριδικής περιόδου 2023, ο Σύνδεσμος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Σμυριδωρυχείων Νάξου, ζητάει:

α. την αύξηση της ποσότητας που παραλαμβάνει η υπηρεσία από τους σμυριδεργάτες σε 8.100 τόνους

β. την έναρξη της εξόρυξης σμύριδας το αργότερο μέχρι το Μάιο, ώστε να είναι ασφαλέστερη η πρόσβαση στα ορυχεία και να προλαβαίνουν οι εργάτες να εξορύξουν όλη την ποσότητα

γ. τη συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των σμυριδωρυχείων καθ’ όλη τη διάρκεια εξόρυξης της σμύριδας, με την καθημερινή παρουσία μόνιμου ή συμβασιούχου Μηχανικού Μεταλλειολόγου ΠΕ ή Μηχανικού Ορυχείων ΤΕ.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή «Λόγω καθυστέρησης ανοίγματος των ορυχείων κατά την εξορυκτική περίοδο 2022 αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να βγει η ποσότητα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα συν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ούτε να ασφαλιστούν όλοι οι σμυριδεργάτες».