Στις 29 Φεβρουαρίου 2024, έλαβα το παρακάτω ερώτημα του κ. Μ. Κωβαίου :

"Παρά τις συνεχείς ερωτήσεις μας για τις ενέργειες που έχετε κάνει για την  προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου σε σχέση με το οικόπεδο που χρησιμοποιεί ο ΦΟΣΔΑ ουδεμία ενημέρωση έχουμε λάβει. Επανερχόμαστε   λοιπόν ,με γραπτό αίτημα όπως μας ζητήθηκε από τον δήμαρχο ώστε να μας ενημερώσει για  αυτό  το μεγάλο ζήτημα για τον Δήμο Πάρου για το οποίο ως γνωστό είχε παρθεί απόφαση δημοτικού συμβούλιου ώστε προχωρήσουμε σε ενέργειες νομικής διερεύνησης".

Άμεσα το διαβίβασα προς την εταιρεία ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Κατόπιν έλαβα την παρακάτω απάντηση από τον Γενικό Διευθυντή του ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ κ. Χ. Γαμβρούδη :

"Απαντώντας το σχετικό ερώτημα σας θα ήθελα να σας ενημερώσω πως το ακίνητο που θα δημιουργηθεί η ΜΕΒΑ εμπίπτει στις διατάξεις με τις οποίες έχει γίνει η έκθεση καταγραφής των Επιτροπών Καταγραφής των παρ. 11 και 11Α του άρθρου 39 του ν. 4954/2022, δλδ της καταγραφής των περιουσιακών που θα επέλθουν στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου είτε κατά κυριότητα είτε κατά χρήση.

Για τα ανωτέρω έχει εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ από τις 13/12/2023 και η αντίστοιχη διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης τα οποίο είχαν κοινοποιηθεί στον Δήμο σας και σας επισυνάπτω.

Στα έγγραφα αυτά αναφέρει πως το εν λόγω ακίνητο παραχωρείτε στον ΦΟΔΣΑ κατά χρήση ( η κυριότητα - ιδιοκτησία παραμένει στον Δήμο Πάρου ).

Το εν λόγω αγροτεμάχιο στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» του Δήμου Πάρου, εμβαδού 13.766,00 τ.μ., αποκτήθηκε με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του εν λόγω Δήμου με σκοπό την εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) του Δήμου Πάρου".

Είναι προφανές ότι το ακίνητο παραχωρείται στον ΦΟΔΣΑ κατά χρήση ενώ παραμένει στην ιδιοκτησία του Δήμου Πάρου ( ΦΕΚ 7015 / τ. Β / 13.12.2023 )

Με εκτίμηση,

Κων/νος Ν. Μπιζάς

Η διαπιστωτική του Δήμου Πάρου