Με επιστολή που έστειλε στον υπουργό Παιδείας, τους βουλευτές Κυκλάδων και στον δήμεχο Πάρου Κώστα Μπιζά, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων΄Πάρου ζητά τη λειτουργία Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού στην Πάρο, "βασιζόμενοι σε πρόσφατα δεδομένα που καταδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη για τη στήριξη των μαθητών μας..."

Ολόκληρη η επιστολή με το άιτημα:

Αγαπητέ Υπουργέ,

Αγαπητοί Βουλευτές Κυκλάδων, Αγαπητέ Δήμαρχε Δ.Πάρου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανάγκη λειτουργίας Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού στην Πάρο, βασιζόμενοι σε πρόσφατα δεδομένα που καταδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη για τη στήριξη των μαθητών μας, σε συνέχεια φυσικά όλων των προσπαθειών που έχουν λάβει χώρα διαχρονικά από φορείς της Πάρου.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2024, έχουν εκδοθεί 15 αξιολογικές εκθέσεις με πρόταση για φοίτηση σε Ειδικό Νηπιαγωγείο και 12 για Ειδικό Δημοτικό. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά στα γενικά σχολεία λόγω της ανάγκης για εξειδικευμένη υποστήριξη.

Αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, σας καλούμε να ενεργήσετε θεσμικά για να διασφαλιστεί η άμεση λειτουργία των δύο προτεινόμενων σχολείων.

Ο αριθμός των μαθητών είναι υπερβολικά μεγάλος για να αγνοηθεί και η παράλληλη στήριξη δεν θα ήταν επαρκής, καθώς δεν θα εγκρινόταν για κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί η σύγκριση με το νησί της Αίγινας, όπου λειτουργεί Ειδικό Δημοτικό με μόλις τέσσερα παιδιά ενώ στην Πάρο έχουμε περισσότερες γνωματεύσεις.

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε το παράδοξο γεγονός, να έχουμε Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο στην Πάρο και όχι ειδικά σχολεία για τις χαμηλότερες βαθμίδες!! Η πολιτική βούληση είναι αυτή που θα δείξει τη βιωσιμότητα στην εκπαίδευση και την ίση μεταχείριση των παιδιών μας.

Σας καλούμε να αναλάβετε τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσετε την παροχή της απαραίτητης εκπαιδευτικής στήριξης στους μαθητές της Πάρου.