Ως Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων έχουμε συμμετάσχει ενεργά στη συνηγορία για την ίδρυση και συνέχιση της λειτουργίας του παραρτήματος ΔΙΕΚ Σύρου στην Πάρο, και συγκεκριμένα με την ειδικότητα του τεχνικού μαγειρικής. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουμε αυτήν την πρωτοβουλία, ακόμη και αναλαμβάνοντας ευθύνες που συνήθως δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας, επιδιώκοντας να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η βιωσιμότητα αυτής της ειδικότητας βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που συμβάλλουν σε αυτή την επισφαλή κατάσταση:

1. Έλλειψη επιχειρήσεων με τη μορφή εργαστηρίου: Δεν εξασφαλίστηκαν επιχειρήσεις που επιθυμούν να φιλοξενήσουν τα εργαστήρια που απαιτούνται για την ειδικότητα του τεχνικού μαγειρικής.

2. Έλλειψη Υπεύθυνου Προσωπικού: Δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένας υπεύθυνος για το άνοιγμα και το κλείσιμο του χώρου διεξαγωγής των θεωρητικών μαθημάτων, κάτι που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της ειδικότητας.

Η σημερινή κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τις ατυχείς συνθήκες που προέκυψαν κατά την περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η δημιουργία ΙΕΚ για προεκλογικούς σκοπούς οδήγησε ορισμένα άτομα, να προβούν σε ενέργειες που εμπόδισαν τη συνεργασία με το φορέα μας.

Αφενός, το ΙΕΚ εντάχθηκε σε προεκλογικό πρόγραμμα συγκεκριμένου συνδυασμού, αφετέρου, υποψήφιος/α δημοτικός/ή σύμβουλος ανέλαβε την εγγραφή εν δυνάμειφοιτητών.Δυστυχώς, κανείς δεν θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει το φορέα μας, ο οποίος είχε αφιερώσει δύο χρόνια σε αυτή την προσπάθεια, για αυτές τις εξελίξεις. Ως εκ τούτου, όσοι έσπευσαν να διεκδικήσουν πίστωση για την ίδρυση δημόσιου υποκαταστήματος ΙΕΚ στην Πάρο, φέρουν την ευθύνη για την τρέχουσα δεινή θέση.

Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι, για άλλη μια φορά, οι μικροπολιτικές στα παρασκήνια έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύσουν τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση, που οδήγησαν στη δημιουργία κάτι τόσο πολύτιμου, όσο αυτός ο δημόσιος εκπαιδευτικός φορέας.

Αντί να γίνουν εποικοδομητικά βήματα, όπως η έγκαιρη αποστολή ενημερωτικών επιστολών στις επιχειρήσεις και να διασφαλιστεί, ότι όλα τα λύκεια είναι καλά ενημερωμένα για την εισαγωγή νέων ειδικοτήτων, ορισμένοι είχαν καταφύγει σε μικροπολιτικούς ελιγμούς.

Υπό το φως αυτών των γεγονότων, απευθύνουμε έκκληση στην ευρύτερη κοινότητα να υπερβεί αυτές τις μικρότητες και να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης. Καλούμε τους επαγγελματίες από τον τομέα της μαγειρικής τέχνης να προσφέρουν τις εγκαταστάσεις τους, ως χώρους εργαστηρίων. Ενθαρρύνουμε επίσης τους καταρτισμένους επαγγελματίες μαγειρικής να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγγραφούν ως εκπαιδευτές για αυτήν την ειδικότητα. Επιπλέον,  καλούμε το Δήμο Πάρου να ορίσει υπεύθυνο άτομο για τη διαχείριση του χώρου θεωρητικών μαθημάτων.

Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε τη συνεχή επιτυχία της ειδικότητας του τεχνικού μαγειρικής στο ΙΕΚ Πάρου και πιστεύουμε ότι, συνεργαζόμενοι, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα σημερινά εμπόδια και να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτού του σημαντικού προγράμματος.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Πάρου