Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης πληθυσμιακής τάσης στην Πάρο, παράλληλα με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας στην εκπαίδευση, την επιτακτική ανάγκη προώθησης της πολιτιστικής και αθλητικής δέσμευσης και την κοινωνική επιταγή για προστασία του περιβάλλοντος με διατήρηση του φυσικού τοπίου, παρουσιάζουμε μια σειρά προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών:

1. Επέκταση Οικισμού και Εκπαιδευτική Υποδομή:

Εφαρμογή επεκτάσεων οικισμών παρέχοντας παράλληλα ευνοϊκές συνθήκες δόμησης για την ίδρυση νέων σχολείων. Είναι επιτακτική ανάγκη να τοποθετηθούν στρατηγικά αυτά τα νέα σχολεία κοντά σε οικισμούς για να διευκολυνθεί η κινητικότητα των μαθητών και να μεγιστοποιηθεί η δημιουργική αξιοποίηση αυτών των χώρων εκτός σχολικού ωραρίου. Για παράδειγμα, η κοινότητα των Λευκών, απαιτεί επειγόντως ένα νέο δημοτικό σχολείο λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών και της κατακερματισμένης διάταξης του υπάρχοντος σχολείου σε δύο κτίρια και δύο χωριά.

Ανταποδοτικά οφέλη με παραδείγματα:

· Ίδρυση νέων σχολείων και διευκόλυνση της ίδρυσης μουσικού και αθλητικού σχολείου για την άμβλυνση της συμφόρησης στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

· Ανάπτυξη εξειδικευμένων εγκαταστάσεων ειδικού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου.

· Παροχή καθορισμένων χώρων στάθμευσης και στάσεων λεωφορείων έξω από τα δημοτικά σχολεία για να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία και η ασφάλεια.

2. Διατήρηση Ζωνών Ειδικής Προστασίας:

Υποστήριξη της  διατήρησης των καθορισμένων ζωνών ειδικής προστασίας όπως το Π.ΕΠ.3 «Καταφύγια Άγριας Ζωής», Π.Ε.Π. 5 «Προστασία της Φύσης», και Π.Ε.Π. 7 «Προστασία Τοπίου – Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» όπως περιγράφονται από το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.). Επιπρόσθετα, επιβολή της απαγόρευσης των αιολικών πάρκων για τη διασφάλιση της οικολογικής τους ακεραιότητας.

3. Προώθηση τουριστικών διαδρομών και ποδηλατικής υποδομής:

Να δοθεί έμφαση στη σημασία της Π.Ε.Π. 6 «Διαδρομές περιήγησης», που προσδιορίζονται ως πολύτιμα τοπία που απαιτούν προστασία σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. της Πάρου. Δημιουργία καθορισμένων ποδηλατοδρόμων κατά μήκος αυτών των διαδρομών για να ενισχυθούν οι ασφαλείς και οι βιώσιμες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μειώνοντας την εξάρτηση από τους επαρχιακούς δρόμους.

4. Ανάπτυξη Αθλητικών Ζωνών:

Κατανομή ζωνών για τη δημιουργία ανοιχτών και κλειστών αθλητικών χώρων σε πολλά σημεία του νησιού για να διευκολύνθεί η εύκολη πρόσβαση του πληθυσμού. Η παροχή συνθηκών δόμησης είναι απαραίτητη γιατί ευνοεί την ανάπτυξη εσωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες έγκρισης για την αποφυγή περιττών καθυστερήσεων.

Ανταποδοτικά οφέλη με παραδείγματα:

· Κατασκευή αθλητικών γηπέδων και ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου για την προώθηση νέων αθλημάτων και φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων ενόργανης γυμναστικής, πολεμικών τεχνών και σύγχρονου χορού.

· Διάθεση χώρου στη Νοτιοανατολική Πάρο για Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, συμπληρώνοντας τα υπάρχοντα γήπεδα ποδοσφαίρου στο πλαίσιο της άθλησης όλων των κατοίκων και του αθλητισμού τουρισμού.

· Δημιουργία δημοτικού κολυμβητηρίου για την κάλυψη των υδάτινων αναγκών της κοινότητας και μία πίστα για skateboard προκειμένου να απασχολούνται οι μικρότερες γενιές.

5. Αναβάθμιση παραθαλάσσιων περιοχών:

Θέσπιση κανονισμών για την αξιοποίηση των περιοχών που γειτνιάζουν με τις παραλίες για τη διασφάλιση της προστασίας τους ενώ φιλοξενούνται ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για αθλητικές δραστηριότητες χωρίς να παρεμποδίζεται η πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, προωθώντας μια αρμονική ισορροπία μεταξύ της διατήρησης και της απόλαυσης του πληθυσμού.

Άλλα οφέλη που προκύπτουν απο τις ποτάσεις μας, θα μπορούσαν να είναι οι παρακάτω:

ü  Ενίσχυση Πολιτιστικής Υποδομής:

· Κατασκευή νέου κτιρίου για τη συστέγαση των φορέων, διευκολύνοντας συναντήσεις και φιλοξενώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και συνέδρια.

· Ανάπτυξη ενός ανοιχτού πολιτιστικού χώρο για συναυλίες μεγάλης κλίμακας και δημιουργία ενός βιωματικού πάρκου που θα προβάλλει την πρωτογενή παραγωγή.

ü  Πρωτοβουλία για προσιτές κατοικίες:

· Αντιμετώπιση του επείγοντος στεγαστικού προβλήματος με την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέων επιλογών στέγασης για τους δημοσίους λειτουργούς.

ü  Ίδρυση υγειονομικής μονάδας:

· Δημιουργία νοσοκομείου για να καλύψει τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης του αυξανόμενου πληθυσμού.

ü  Φιλικοί δημόσιοι χώροι:

· Δημιουργία προσβάσιμων δημοσίων χώρων, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν σε όλους τους κατοίκους.

ü  Εντολή για τη βιώσιμη γεωργία:

· Επιβολή υποχρεωτικής καλλιέργειας τοπικών ποικιλιών οπωροκηπευτικών και φρούτων σε οικόπεδα εκτός σχεδίου δόμησης, μέχρι μια καθορισμένη έκταση, προωθώντας την τοπική γεωργία και τη βιωσιμότητα των τροφίμων.

Αυτές οι προτάσεις επιδιώκουν να συνεισφέρουν στον προβληματισμό του τελικού σχεδίου και να αντιμετωπίσουν τις πολύπλευρες ανάγκες της Πάρου, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.