Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 481/22-02-24 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου» στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συνολικό ύψος συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 216.000,00 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01-07-2023 και ημερομηνία λήξης η 30-06-2026.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί από το 2017 στον Δήμο Πάρου με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου μας. Συμπληρώνει και υποστηρίζει τις δράσεις της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, καλύπτοντας παράλληλα και τον πληθυσμό των ωφελούμενων της Αντιπάρου παρέχοντας κυρίως τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας:

- πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (π.χ. ΤΕΒΑ),

- υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,

-παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών,

-συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές και υπηρεσίες, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του π.χ. Δομές Ψυχικής Υγείας, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους,

-επίσης συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης και επιμορφωτικά σεμινάρια,

-παρέχει γενική συμβουλευτική υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.

-παρέχει συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες,

-Αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται καθώς και μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμΕΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Μετανάστες,

- συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από δύο άτομα, 1 κοινωνικό λειτουργό και 1 ψυχολόγο και προτείνεται η ενίσχυση της στελέχωσης του με 1 κοινωνικό λειτουργό ακόμα ώστε να παρέχει διευρυμένες υπηρεσίες.

Στο πλαίσια της ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου» στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς με σχετική δήλωση του αναφέρει:

«Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, το οποίο αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος). Από εκεί οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα επιδόματα που δικαιούνται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που τους παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Κύριο μέλημα μας ως Δημοτική Αρχή είναι η παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και η ένταξη σε κοινωνικά προγράμματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του νησιού μας, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω  θερμά τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο για την απόφαση ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου» στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» που αποδεικνύει για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου να συνδράμει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού των νησιών μας».