Σημείωση: οι δύο τελευταίες φωτογραφίες ανήκουν σε ιδιώτες και "αλιεύθηκαν" από ομάδες του facebook, όπου και δημοσιεύθηκαν χωρίς περιορισμούς χρήσης.