Σήμερα είναι της Οσίας Κασσιανής της μοναχής, Αγίου Σώζοντος μάρτυρος

Γιορτάζουν: Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης
Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα