Σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου είναι του Στεφάνου Πρωτομάρτυρος και του Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος.

Γιορτάζουν οι:

Μαυρίκιος, Μαυρίκης , Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα, Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα.