Σήμερα Παρασκευή 21 Ιουνίου είναι του Αγίου Αφροδισίου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι εξής:

  • Αφροδίσιος
  • Αφροδισία