Σήμερα είναι Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, του Οσίου Τίτου του θαυματουργού, Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Γιορτάζουν οι Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη