Η συνοπτική μετεωρολογική κατάσταση που διαφαινόταν εδώ και αρκετές ημέρες για το χρονικό διάστημα μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου 13 - 15.07 θα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση μιας ράχης υψηλών πιέσεων στη μέση τροπόσφαιρα πάνω από την νότια Βαλκανική χερσόνησο και τη χώρα μας, ενώ χαμηλότερες πιέσεις επικρατούν στη ΒΔ Ευρώπη (Εικόνα 1).

Σύμφωνα με το Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών /meteo.gr, αυτή η ράχη υψηλών πιέσεων πάνω από την ευρύτερη περιοχή μας θα οδηγήσει στην ανάπτυξη πολύ θερμών και ξηρών συνθηκών λόγω καθίζησης του αέρα, της μεταφοράς θερμών αερίων μαζών καθώς και της έντονης θέρμανσης του εδάφους λόγω της ανεμπόδιστης εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας.Εικόνα 1. Συνοπτικός μετεωρολογικός χάρτης Ευρώπης για την Παρασκευή 14.07.2023. Με τις συνεχείς μαύρες γραμμές παρουσιάζονται οι ισοϋψείς στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa, ενώ με τις αποχρώσεις παρουσιάζονται οι αποκλίσεις του γεωδυναμικού ύψους στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1981-2010.


Σε σχετική μελέτη της πυρομετεωρολογικής μας ομάδας, αποτελέσματα της οποίας έχουμε δημοσιοποιήσει σε σχετικό εγχειρίδιο στο παρελθόν, έχουμε δείξει ότι αυτό το καιρικό μοτίβο κατατάσσεται στην πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα τύπου 4 (Εικόνα 2d).

Η πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα τύπου 4 συνδεέται με πολύ θερμές και ξηρές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας και γενικά εξασθενημένους ανέμους, το οποίο και αποτελεί ένα τυπικό μοτίβο καύσωνα για τη χώρα μας. Ο πυρομετεωρολογικός τύπος 4 χαρακτήριζεται από υψηλή ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων και γενικά από υψηλή έως πολύ υψηλή επικινδυνότητα για την εκδήλωση και εξάπλωση της φωτιάς. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναλόγως την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας μπορεί να συνοδευτεί και από αυξημένο δυναμικό για την εκδήλωση πυροεπαγωγής, δηλαδή τη δημιουργία πυρονεφών και την ανάπτυξη ακραίων πυροεπαγωγικών (αυτοκαθοδηγούμενων - δημιουργούν τον δικό τους καιρό) δασικών πυρκαγιών (σαν αυτές που βιώσαμε το καλοκαίρι του 2021). Έτσι σε αυτή την περίπτωση αναμένουμε έως και ακραία επικινδυνότητα.

Σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία παρόμοιες συνθήκες αναμένουμε να αναπτυχθούν σταδιακά στη χώρα μας τις επόμενες 3 ημέρες, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν σε επόμενες ανακοινώσεις.
Εικόνα 2. Πυρομετεωρολογικοί τύποι δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα. Με τις θερμές (θετικές) και ψυχρές (αρνητικές) αποχρώσεις παρουσιάζονται οι αποκλίσεις του γεωδυναμικού ύψους στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa, ενώ με τις συνεχείς μαύρες γραμμές παρουσιάζονται οι ισοϋψείς στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa.