Επιστολή του Μάρκου Κωβαίου προς τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Πάρου Κώστα Μπιζά, για τη διαχείριση της καθαριότητας και της αποκομιδής απορριμμάτων,  μέσω ιδιωτών εργολάβων.

Με την επιστολή ζητείται η πρότασή Μπιζά "για τη διαχείριση του σοβαρού αυτού ζητήματος. Στόχος είναι να ληφθούν εγκαίρως οι ανάλογες αποφάσεις με τρόπο που θα διευκολύνει τη δική σας διαχειριστική περίοδο και θα συνάδει με το πρόγραμμα που έχετε καταθέσει και επιθυμείτε να εφαρμόσετε", αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κωβαίος.

Ολόκληρη η επιστολή:  

Αγαπητέ κύριε Μπιζά,

Όπως είναι γνωστό, τα προηγούμενα έτη, στο πλαίσιο της κατάθεσης του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, η Δημοτική μας αρχή ακολούθησε τη διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτες εργολάβους μέσω πολυετιών. Σκοπός ήταν να παρακάμπτουμε οποιουδήποτε είδους γραφειοκρατικά εμπόδια ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας εγκαίρως, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, κρίσιμες εργολαβίες για την Καθαριότητα, το Πράσινο και την Τεχνική Υπηρεσία.

Με δεδομένο ότι κατά το παρελθόν είχατε εκφράσει τις αμφιβολίες και εν τέλει τη διαφωνία σας ως προς τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της παραπάνω πολιτικής, ιδιαίτερα στον τομέα της καθαριότητας, θα θέλαμε το συντομότερο δυνατό την πρότασή σας για τη διαχείριση του σοβαρού αυτού ζητήματος. Στόχος είναι να ληφθούν εγκαίρως οι ανάλογες αποφάσεις με τρόπο που θα διευκολύνει τη δική σας διαχειριστική περίοδο και θα συνάδει με το πρόγραμμα που έχετε καταθέσει και επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι με την ομάδα μας να σας βοηθήσουμε, οπουδήποτε παραστεί ανάγκη, κατά τη διαδικασία της μετάβασης, με απόλυτη διαθεσιμότητα και διαφάνεια, ώστε να μη χαθεί ούτε μια μέρα για την Πάρο και το καλό του τόπου.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Πάρου