Επιστολή προς τους, υπουργούς Περιβάλλοντος κι Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και τους βουλευτές Κυκλάδων Ιωάννη Βρούτση, Αικατερίνη Μονογυιού, Φίλιππο Φόρτωμα και Μάρκο Καφούρο, έστειλε ο νέος δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, σχετικά με τις συγχωνεύσεις Δ.Ε.Υ.Α. και την κατάργηση ΔΕΥΑ Πάρου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Με το παρόν έγγραφό μου θα ήθελα να σας καταθέσω τον προβληματισμό σχετικά με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς κι αφορά στις συγχωνεύσεις των Δ.Ε.Υ.Α κι ως εκ τούτου την κατάργηση της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως τοπικό παράρτημα του νέου φορέα αλλά θα χάσει την νομική της οντότητα και αυτοτέλεια.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπεται η ίδρυση νέων Μειζόνων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Μει.ΔΕΥΑ) με κατάργηση των υπαρχόντων.

Όμως εάν το νομοσχέδιο έρχεται να επιλύσει σοβαρά προβλήματα στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης, κι ιδιαίτερα στις μεγάλες περιφέρειες, όπως της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, σε μικρές και δη νησιωτικές περιοχές όπως η δική μας θα δημιουργήσει πολλά άλλα σοβαρότερα.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, κατά γενική ομολογία, όπως γνωρίζουν και οι τοπικοί Βουλευτές μας, έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια ένα πολύ σημαντικό έργο σε επίπεδο νησιού. Έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα πλήθος άμεσων, επειγόντων και καθημερινών προβλημάτων στα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς διαθέτει το κατάλληλο στελεχιακό προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία κι επάρκεια.

Θα μου επιτρέψετε να σάς παραθέσω ένα παράδειγμα προς επίρρωση των παραπάνω. Σε πρόσφατο ανοιχτό διαγωνισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου για σωλήνες ύδρευσης, προϋπολογισμού περίπου 120.000€, υπέβαλαν προσφορές 4 ενδιαφερόμενοι, με ποσοστό έκπτωσης από 15% μέχρι 35%. Όλη η διαδικασία διήρκησε λιγότερο από 3 μήνες. Άρα, η ΔΕΥΑΠ σύναψε σύμβαση με πολύ καλούς όρους για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος· τι περισσότερο θα προσέφερε ένας κεντρικός διαγωνισμός π.χ. για τις Κυκλάδες, εκτός από καθυστερήσεις και τελικά αδυναμία εκτέλεσης των στοιχειωδών καθημερινών εργασιών;

Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες προβληματικές Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες μπορεί όντως να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω κακοδιαχείρισης ή λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν οριζόντια μέτρα για όλους. Κατά τη γνώμη μου σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και μέριμνα από τον νομοθέτη για τις νησιωτικές περιοχές, που αντιμετωπίζουν ήδη τα γνωστά προβλήματα της πολυδιάσπασης και της νησιωτικότητας και στα οποία υπάρχει ταυτόχρονα η ανάγκη για υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας.

Η προσπάθεια συγκεντρωτικής διαχείρισης του νερού θα οδηγήσει πιθανότατα στην εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων και τελικά στην αδυναμία κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών ύδρευσης - αποχέτευσης, επιφέροντας μη αναστρέψιμο πλήγμα στην οικονομία αλλά και τη γενικότερη εικόνα της Χώρας.

Τέλος, είναι βέβαιο, ότι σε μια περίοδο που η ακρίβεια μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες με τις καθημερινές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, εφόσον γίνει πράξη το παραπάνω νομοσχέδιο, θα υπάρξει εκτόξευση του κόστους του νερού, σε όλες τις περιοχές.

Κλείνοντας την παρούσα επιστολή μου, σάς παραθέτω μερικά συγκεκριμένα στοιχεία για την άριστη κατάσταση της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, η οποία είναι μια δημοτική επιχείρηση που υλοποιεί πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε:

Α) Αποπληρώνει εμπρόθεσμα όλους τους λογαριασμούς ενέργειας (με πάγια εντολή), και δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ προς τρίτους ή γενικά σε προμηθευτές.

Β) Παράλληλα, έχει επενδύσει με ίδιους πόρους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γ) Πέραν αυτών, υλοποιούνται αυτό το διάστημα μελέτες για άλλα δύο πάρκα.

Δ) Έχει ανανεώσει, με ίδιους πόρους, τον στόλο των υπηρεσιακών οχημάτων, αγοράζοντας, μεταξύ άλλων και τα τρία πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι, επιτυγχάνεται ήδη η μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΔΕΥΑΠ.

Ε) Έχει πολύ μεγάλο ετήσιο κύκλο εργασιών, για το μέγεθός της, που φέτος θα ξεπεράσει τα 7.000.000€.

Στ) Ακολουθεί εδώ και χρόνια ένα κλιμακωτό τιμολόγιο, που ξεκινά από 0,60€ /κυβικό που είναι προσιτό σε νοικοκυριά και μικρές καταναλώσεις, αλλά αυξάνεται με την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων από ξενοδοχεία και επιχειρήσεις μέχρι και τα 8€/κυβικό. Σε ετήσια βάση, επανεξετάζεται η τιμολογιακή πολιτική και γίνονται, όποτε έχει απαιτηθεί, διορθώσεις. Το αποτέλεσμα είναι η Επιχείρηση να παρουσιάζει σε ετήσια βάση κερδοφορία.

Τέλος, δρομολογεί συνεχώς μελέτες για νέα έργα, με αποτέλεσμα να υποβάλει ώριμες προτάσεις και να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις σχεδόν από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο προκύπτει (ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Α.Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης κτλ) και υλοποιεί ένα πλήθος έργων υποδομής στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι δεν υφίσταται κανένα τεχνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, νομικό αλλά και ηθικό έρεισμα που θα έδινε το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να υποστηρίξει ότι επιβάλλεται τυχόν αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της ΔΕΥΑ Πάρου, με συγχώνευση, κατάργηση ή οποιαδήποτε αλλαγή διοικητικής φύσεως.