Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Φίλων της Πάρου & Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης το Σάββατο 26 Αυγούστου στις 6:00 μ.μ.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να συμμετάσχετε: https://u4unity.webex.com/ meet/jps

Ημερήσια διάταξη προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο

Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
Σύντομη παρουσίαση των εργασιών για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στα Μαράθι
Σύντομη παρουσίαση του Κινήματος των Πολιτών της Πάρου
Έγκριση της έκθεσης δραστηριοτήτων 2022-2023 που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω)
Έγκριση των ενδεικτικών προοπτικών για την περίοδο 2023-2024 που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω)
Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.