Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος καταστατικού του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου η διοίκηση του Συλλόγου καλεί τα μέλη του στην Γενική Συνέλευση την

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, η πρώτη σύγκληση ορίστηκε την Τετάρτη 14/2/2024, η δεύτερη επαναληπτική την Τετάρτη 21/2/2024 και η Τρίτη επαναληπτική κ οριστική ,

θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 17:30 στα γραφεία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ στην Παροικιά.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1.Εκλογή Προεδρείου.

2.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2023

3.Εγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2023

4.Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

5.Προγραμματισμός 2024

6.Ενημέρωση - παρουσίαση  για την κάρτα εργασίας από εκπρόσωπο εταιρείας λογισμικού

7.Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ταμειακώς εντάξει Έμποροι και Επαγγελματίες της Πάρου και της Αντιπάρου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                           ο Γ.Γραμματέας

Θ. Παντελαίος                                                                               Ελ  Πώλος

Επίσης μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι:

α. Α.Ε. ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και 2 μέλη του Δ.Σ.

β.Συνεταιρισμοί ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

γ.Ε.Π.Ε. δύο από τους διαχειριστές εταίρους.

Εγγραφή 10,00€ και ετήσια Συνδρομή 20,00€