Τις τελευταίες μέρες έρχεται πάλι με διάφορες αφορμές στην επικαιρότητα το θέμα της λειτουργίας του ναυπηγείου του Νεωρίου.

Επειδή για μας η απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία του Νεωρίου, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση τόσο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Σύρου, όσο και αδήριτη ανάγκη για την αναζωογόνηση της ναυπηγοεπισκευής στη χώρα μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Α) Η ανεξέλεγκτη ατμοσφαιρική ρύπανση της ευρύτερης περιοχής της Ερμούπολης  και η θαλάσσια ρύπανση του λιμένα εξ αιτίας των εργασιών υφαλοκαθαρισμών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξασφαλίσει τη συναίνεση των κατοίκων της Σύρου, αλλά ούτε και την ομαλή συνύπαρξη του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων στο νησί. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης.

Β) Η απασχόληση δεκάδων εργαζομένων στο νησί, αποτελεί σταθερή πηγή βιοπορισμού για ένα μέρος των κατοίκων της Σύρου. Γι αυτό, πρέπει με κάθε τρόπο να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Είναι προφανές ότι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αλλά και της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης της Σύρου, περνάει μόνο μέσα από τη συνεννόηση και το διάλογο, μόνο μέσα από σύννομες διαδικασίες, έλεγχο και προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων και σε καμία περίπτωση  μέσα από απειλές και εκβιασμούς.

Η εξασφάλιση της τήρησης της εργασιακής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και σύγχρονων προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας στη λειτουργία του Ναυπηγείου είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η ομαλή και η μακροπρόθεσμη λειτουργία του.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι όλοι οι θεσμικοί αντιπροσωπευτικοί θεσμοί οφείλουν να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.