Για την συνεδρίαση της κοινότητας Πάρου (Παροικιάς)

Το κύριο θέμα σε αυτήν την συνεδρίαση της Κοινότητας ήταν οι προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα της Παροικιάς.

Πολλές από τις προτάσεις αυτές ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, αν εφαρμοστούν, πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Η δική μας πρόταση ήταν ότι έπρεπε να προηγηθεί απαραίτητα μια σχετική λαϊκή συνέλευση, ώστε οι κάτοικοι της πόλης να εκφράσουν την άποψη τους σχετικά με αυτές ή και άλλες προτάσεις που μπορούν να ακουστούν και για το λόγο αυτό ψηφίσαμε παρόν.

Εμείς ήδη το προηγούμενο διάστημα είχαμε καταθέσει ένα κείμενο 25 προτάσεων, πολλές από τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα από την Δημοτική Αρχή, όπως διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης κλπ.

Αναμένουμε άμεσα την πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινότητας για την πραγματοποίηση σχετικής λαϊκής συνέλευσης.

Άγγελος Πατέλης

Κοινοτικός Σύμβουλος  της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου