Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο φέραμε το θέμα της ανέγερσης του νέου πεντάστερου ξενοδοχείου στο Μαρτσέλο.

Προτείναμε:

1) Έλεγχο από την Υπηρεσία Δόμησης της οικοδομικής άδειας ως προς τη νομιμότητά της και σε σχέση με το έργο που πραγματοποιείται.

2) Αίτημα ελέγχου προς  την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος για το αν υπάρχουν τυχόν περιβαλλοντικές παραβάσεις.

3) Οριοθέτηση του δημόσιου κτήματος και τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων από μέρους του δήμου ότι οι αμμοθίνες και τα κρινάκια της θάλασσας προστατεύονται.

4) Σε επόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τεκμηριωμένη γνωμοδότηση, ώστε να αποσταλεί στον αρμόδιο υπουργό για να εξαιρεθεί από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού η παραλία έμπροσθεν της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα τις προτάσεις μας και περιμένουμε από την Δημοτική Αρχή την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.