Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, στις 1 Απριλίου 2024, το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Πάρου», εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», στην προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων». Το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.056.700,00 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Θα εκτελεστούν κατόπιν δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας τα παρακάτω:

Α) Μια νέα πλήρως λειτουργική μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2.500 κυβικά/ημέρα, στον Παρασπόρο της Πάρου.  Στο ίδιο οικόπεδο λειτουργούν ήδη από το 2019, οι υπάρχουσες δύο μονάδες αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2x1.250 κυβικά/ημέρα και οι υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις.

Β) Ένα πλήρως λειτουργικό νέο δίκτυο ύδρευσης, μήκους αγωγών 27,5 χλμ. στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου (οικισμοί Προδρόμου, Μαρμάρων και Μώλου).

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10/01/2025  και λήξης η 31/12/2026. Δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς με σχετική δήλωση του αναφέρει:

«Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο για την σχετική του απόφαση που θα συμβάλει στην εξασφάλιση των υδρευτικών αναγκών στο νησί μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν απαιτείται ορθή διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων μας.

Επίσης ευχαριστώ τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή και τα Στελέχη της ΔΕΥΑΠ για την συνεργασία και την εργατικότητά τους που φέρνουν θετικά αποτελέσματα στο νησί μας».