Επιστολή για τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία της Π.Ε. Πάρο, έστειλε ο Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου Κώστας Μπιζάς, προς τον υπουργό Παιδείας αλλά και τους βουλευτές.

Η επιστολή Μπιζα:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αγαπητοί Βουλευτές,

Με το παρόν έγγραφό μου θα ήθελα να σας καταστήσω κοινωνούς μιας δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Πάρου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων του νησιού μας.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρούνται οι παρακάτω ελλείψεις σε διδακτικές ώρες ανά σχολείο:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

1.       ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ (ΠΕ02) : 23 ώρες

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕ86) : 10 ώρες

3. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΠΕ06) : 4 ώρες

4. ΓΑΛΛΙΚΑ (ΠΕ05) : 10 ώρες

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

1.       ΑΓΓΛΙΚΑ (ΠΕ06) : 14 ώρες

2.       ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΠΕ01) : 8 ώρες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ

1.       ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΠΕ01) : 23 ώρες

2. ΦΥΣΙΚΗ (ΠΕ04) : 24 ώρες

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΠΕ 04 ή ΠΕ03) : 6 ώρες

4. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΠΕ06) : 8 ώρες

5.       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕ86) : 6 ώρες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

1.       ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΠΕ08) : 8 ώρες

2.       ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ (ΠΕ02) : 23 ώρες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

1.       ΦΥΣΙΚΗ (ΠΕ04) : 21 ώρες

2. ΜΟΥΣΙΚΗ (ΠΕ79) : 3 ώρες

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ : 3 ώρες

4.       ΓΑΛΛΙΚΑ (ΠΕ05) : 8 ώρες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ

1.       ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ (ΠΕ02) : 20 ώρες

2. ΓΑΛΛΙΚΑ (ΠΕ05) : 12 ώρες

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ : 5 ώρες

4.       ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΠΕ08) : 6 ώρες

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΠΑΡΟΥ

1.       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕ86.ΕΑΕ) : 23 ώρες

ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΟΥ

1.       ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΠΕ01) : 8 ώρες

2. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ (ΠΕ02) : 21 ώρες

3. ΓΑΛΛΙΚΑ (ΠΕ05) : 2 ώρες

4. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΠΕ06) : 9 ώρες

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) : 35 ώρες

6. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) : 36 ώρες

7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) : 20 ώρες

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) : 37 ώρες

9. ΠΕ87 : 11 ώρες

10. ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ02.ΕΑΕ) : 29 ώρες

11.   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ03.ΕΑΕ) : 52 ώρες

Επίσης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  της Πάρου (νηπιαγωγεία και δημοτικά) υπάρχουν τα ακόλουθα κενά:

- 1 κενό EBΠ στο Νηπιαγωγείο Νάουσας

-       1 κενό ΠE 71 στο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

- 1 κενό ΠΕ05 (Γαλλικών)

Όπως γίνεται αντιληπτό είναι απαραίτητη η πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για να μπορούν να λειτουργήσουν εύρυθμα τα σχολεία του νησιού μας και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών.

Θα σας ήμουν ευγνώμων αν αναλάβετε πρωτοβουλία και ενεργήσετε τα δέοντα προς τον Υπουργό Παιδείας, προκείμενου να προσληφθούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων, ώστε οι νέοι της Πάρου μας να έχουν τις ίδιες δυνατότητες εκπαίδευσης, όπως και στην υπόλοιπη χώρα.

Με εκτίμηση,

Ο  Έπαρχος Π.Ε. Πάρου