Ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού « ΠΑΡΟΣ με ΕΥΘΥΝΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ » Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς, έστειλε επιστολή προς την Κτηματική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου και την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Σύρου, σύμφωνα με την οποία, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται υπέρβαση του ποσοστού χρήσης του αιγιαλού σε αρκετές παραλίες της Πάρου που φτάνει μέχρι και την ολική κάλυψή του.

Σύμφωνα με τον κ. Μπιζά "κατά τη φετινή χρονιά η σχετική Δημοτική Επιτροπή δεν έχει προβεί σε καμία καταγγελία προς τη Κτηματική Υπηρεσία για υφιστάμενες παραβάσεις σε παραλίες του νησιού μας, για τις οποίες υπάρχει και διαθέσιμο οπτικό υλικό".

Με την επιστολή του ερωτά, μεταξύ άλλων, "ποιες παραλίες του νησιού μας έχουν ελεγχθεί κατά την τελευταία πενταετία από τη Δημοτική Επιτροπή και την Κτηματική Υπηρεσία".

Ολόκληρη η επιστολή Μπιζά:

Ιδιωτικές παραλίες ο νόμος δεν γνωρίζει. Αν όμως αντίθετα στο νόμο υπάρχουν τέτοιες σε περιοχές, εξαιτίας της αδιαφορίας των αρχών και της έλλειψης ελέγχου, τότε θα πρέπει, με εισαγγελική παρέμβαση να επανέλθει η νομιμότητα.

Αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο 10/4.5.23 που απέστειλε προς τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος.

Επιπλέον, όσον αφορά στα καθ’ ημάς: συγκροτήθηκαν επτά (7) συνολικά επιτροπές καθορισμού και ελέγχου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας Δήμου Πάρου για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου.

Ακόμη, για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης κλπ καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, καθώς κι όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1432/Β/10.3.2023.

Σύμφωνα λοιπόν με το ΦΕΚ 1432, και συγκεκριμένα το άρθρο 12, θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού εμβαδού του, αναλόγως των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του δυσπρόσιτου και μη αξιοποιήσιμου χώρου και σύμφωνα πάντοτε με τους περιορισμούς, σε σχέση με το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, όπως αυτοί ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης.

Κατά τα τελευταία χρόνια, όμως παρατηρείται υπέρβαση του παραπάνω ποσοστού σε αρκετές παραλίες της Πάρου που φτάνει μέχρι και την ολική κάλυψη του αιγιαλού.

Τέλος, κατά τη φετινή χρονιά η σχετική Δημοτική Επιτροπή δεν έχει προβεί σε καμία καταγγελία προς τη Κτηματική Υπηρεσία για υφιστάμενες παραβάσεις σε παραλίες του νησιού μας, για τις οποίες υπάρχει και διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Επιθυμούμε λοιπόν να μας ενημερώσετε:

α) Ποιες παραλίες του νησιού μας έχουν ελεγχθεί κατά την τελευταία πενταετία από τη Δημοτική Επιτροπή και την Κτηματική Υπηρεσία ;

β) Έχει γίνει σχετική ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο της Δημοτικής Επιτροπής και για τον αριθμό των εκθέσεων που έχουν προωθηθεί από τον Δήμο προς την Κτηματική Υπηρεσία (άρθρο 10, ΦΕΚ 1432);

γ) Σε ποιον σύνδεσμο (link) της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Πάρου μπορούν να ανατρέξουν οι πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν για τις σχετικές παραχωρήσεις, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10, ΦΕΚ 14323, για τις υποχρεώσεις των Δήμων σε σχέση με τις παραχωρήσεις ;

δ) Έχετε προβεί στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης που συνυπογράφεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και τον οικείο Δήμο, κατά την τελευταία πενταετία σε περίπτωση που ο δικαιούμενος της παραχώρησης έχει καταλάβει μεγαλύτερη έκταση από την περιλαμβανόμενη στην παραχώρηση (άρθρο 15, ΦΕΚ 1432);

Με εκτίμηση,

Ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού « ΠΑΡΟΣ με ΕΥΘΥΝΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ »

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς