ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8:30-14:00

ΝΑΟΥΣΑ:  01/03/23, 02/03/23, 03/03/23, 06/03/23, 07/03/23, 08/03/23, 10/03/23, 13/03/23/, 14/03/23, 15/03/23, 16/03/23, 17/03/23, 20/03/23, 21/03/23, 22/03/23, 23/03/23, 24/03/23, 27/03/23, 28/03/23, 29/03/23, 30/03/23, 31/03/23.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 03/03/23, 06/03/23, 07/03/23, 08/03/23, 09/03/23, 10/03/23, 13/03/23, 14/03/23, 15/03/23, 16/03/23, 17/03/23, 20/03/23, 21/03/23, 22/03/23, 23/03/23, 24/03/23, 27/03/23, 28/03/23, 29/03/23, 30/03/23, 31/03/23.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ: 15/03/23, 28/03/23. (ΚΩΣΤΟΣ 08:30-11:00, ΛΕΥΚΕΣ 11:30-14:00).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ: 07/03/23, 09/03/23, 14/01/23, 16/01/23, 20/01/23, 23/03/23, 27/03/23, 29/03/23, 31/03/23.

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: 16/03/23, 29/03/23 (ΜΑΡΜΑΡΑ 08:30-11:00, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 11:30-14:00).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης (πχ. συνοδείας ιατρού σε διακομιδή) το παρόν πρόγραμμα αναγκαστικά θα τροποποιείται. ο υπεύθυνος ιατρός του εκάστου ιατρείου θα επικοινωνεί αμέσως με την εκάστη κοινότητα ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι ασφαλισμένοι.