Σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σταθερά άνω του 2% προβλέπει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στην τριετία η Κομισιόν, στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, η Κομισιόν αναμένει για την Ελλάδα ότι θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2023, 2,3% το 2024 και 2,2% το 2025.

Για την ίδια περίοδο, η Επιτροπή αναμένει ότι η μέση ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα κινηθεί στο 0,6% το 2023, στο 1,2% το 2024 και στο 1,6% το 2025, έναντι ανάπτυξης στην ΕΕ της τάξεως του 0,6% το 2023, 1,3% το 2024 και 1,7% το 2025.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι αναθεωρημένες προς τα πάνω για το 2024, σε σύγκριση με αυτή του Μαΐου (1,9% ήταν η πρόβλεψη για το 2024), ενώ η πρόβλεψη για το 2023 δεν μεταβλήθηκε - παραμένει στο 2,4%.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η Επιτροπή εκτιμά ότι στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 4,3% το 2023 και προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 2,8% το 2024 και στο 2,1% το 2025. Για την ευρωζώνη, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 5,6% το 2023 και προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 3,2% το 2024 και στο 2,2% το 2025. Στην ΕΕ ο πληθωρισμός προβλέπεται να κλείσει στο 6,5% το 2023 και να μειωθεί στο 3,5% το 2024 και στο 2,4% το 2025.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας προβλέπεται να φτάσει το 2023 το -2,3% του ΑΕΠ, με πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ, από 0,1% το 2022. Το 2024, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί στο -0,9% του ΑΕΠ και στο -0,8 το 2025.

Στην ευρωζώνη το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο -3,2% του ΑΕΠ, το 2023 και προβλέπεται να μειωθεί στο -2,8% του ΑΕΠ, το 2024 και στο -2,7% του ΑΕΠ το 2025.

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αναμένεται ότι για την Ελλάδα θα μειωθεί από το 160,9% του ΑΕΠ το 2023, στο 151,9% το 2024 και στο 147,9% το 2025.

Στην ευρωζώνη, ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται ότι θα μειωθεί από 90.4% το 2023 σε 89,7% το 2024 και σε 89,5% το 2025.