Με αφορμή την καταγγελία υποψήφιας για την θέση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Δημοτικού Ωδείου Πάρου, που αφορά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την ΚΔΕΠΑΠ, για την  πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου, σας γνωρίζω ότι εφόσον διαπιστωθεί η βασιμότητα της σχετικής καταγγελίας θ’ αναζητηθούν ευθύνες για την μη πιστή τήρηση των κανόνων της χρηστής διοίκησης.