Το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2024  που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πάρου,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας θέσει ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης τη Μετεγκατάσταση της Πολεοδομίας Δήμου Πάρου και την Παραμονή του Ωδείου στην υφιστάμενη θέση ψήφισε κατά πλειοψηφία :

1ον. Την ακύρωση της υπ’ αριθμόν 81/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για μετεγκατάσταση του Ωδείου.

2ον. Την μετεγκατάσταση της Πολεοδομίας στο κτίριο που έχει μισθώσει η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. στην περιοχή Κλήματα.

O Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς  με σχετική δήλωση του αναφέρει:

«Το Δημοτικό Ωδείο Πάρου βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία από τη στιγμή της δημιουργίας του, αρχικά ως Σχολή Μουσικής και αργότερα ως Ωδείο. Ως εκ τούτου είναι συνυφασμένο με την ιστορία του. Χωρίς κανένα προφανή λόγο, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογία από ειδικούς, και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των γονέων σε αυτό, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 81/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η μεταφορά του σε κτίριο που είχε μισθώσει η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. στην περιοχή Κλήματα Παροικίας στον Επαρχιακό δρόμο Παροικίας – Λευκών.

Αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες και το αίτημα του υπό σύσταση σώματος «Γονέων Δημοτικού Ωδείου Πάρου» για την παραμονή του Δημοτικού Ωδείου  στον υπάρχοντα χώρο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2024 αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η ακύρωση της υπ’ αριθμόν 81/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η παραμονή του Ωδείου Πάρου στην σημερινή του θέση και η μετεγκατάσταση της Πολεοδομίας  στο κτίριο που έχει μισθώσει η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για την μεταφορά του Ωδείου, με την δέσμευση ότι θα ληφθεί μέριμνα να πληρωθούν όλοι οι όροι για την εύρυθμη λειτουργία της Πολεοδομίας. Η εκμίσθωση του εν λόγο ακινήτου έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως φαίνεται από το συμφωνητικό, χωρίς όμως να γίνεται χρήση του κτιρίου, ενώ το μίσθωμα καταβάλλεται κανονικά στον μισθωτή.  Επίσης ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, γνωμοδότησε  ότι στα μίσθια που έχει μισθώσει η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι δυνατή η εγκατάσταση οποιασδήποτε δημοτικής υπηρεσίας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα των μισθώσεων οι οποίες θα ισχύουν πλέον ως μισθώσεις του Δήμου Πάρου και ως εκ τούτου δεν τίθεται κανένα νομικό κόλλημα για την μετεγκατάσταση αυτή.

Με την εν λόγο απόφαση υλοποιούμε την προεκλογική μας δέσμευση ότι το Δημοτικό Ωδείο πρέπει να παραμείνει στον χώρο που στεγάζεται όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς καμία έκπτωση στις προϋποθέσεις λειτουργίας του.»