"Η φιέστα υποσχέσεων της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται έχοντας βάλει στο κάδρο όλα τα μείζονα θέματα του νησιού μας που θα έπρεπε να πάρουν τον δρόμο της επίλυσης πολύ νωρίτερα κι όχι λίγες ημέρες μόνο προ των εκλογών. Ο κ. Κωβαίος συνεχίζοντας την προσφιλή του τακτική παρουσίασε προσφάτως την πρότασή του για τη χωροθέτηση του νέου επιβατικού λιμανιού της Πάρου. Δεν είναι της παρούσης στιγμής να εκφράσουμε κριτική για την ουσία και τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά αυτής αλλά θα σταθούμε στη διαδικασία ανάθεσης της σχετικής μελέτης.

Αντί να εφαρμοστεί μία διαφανής διαγωνιστική διαδικασία, η οποία να διασφαλίζει τόσο την ποιότητα της παραγόμενης μελέτης, όσο και το δημόσιο συμφέρον, ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο επέλεξαν να ακολουθήσουν μια αμφιλεγόμενη διαδικασία προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Αειφόροι Νήσοι». Μια εταιρεία την οποία σύστησε ο Δήμος Πάρου, από κοινού με τον Δήμο Αμοργού και τον Δήμο Αντιπάρου, με Πρόεδρο τον κ. Κωβαίο, χωρίς όμως να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εκπόνηση τέτοιου είδους μελετών. Η εν λόγω εταιρεία προβαίνει σε συμβάσεις έργου με διάφορους ετερόκλητους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς – μελετητές και έτσι εμφανίζεται ότι διαθέτει τεχνογνωσία! Με τον τρόπο αυτό όμως, το μόνο που προδικάζεται είναι μια  αμφίβολης ποιότητας μελέτης από πολλές απόψεις. Η προχειρότητα ακόμη της διαδικασίας αποτυπώνεται στην ίδια την προγραμματική σύμβαση, από την οποία απουσιάζουν τα αναλυτικά παραδοτέα της μελέτης, δηλαδή ποιο θα είναι το υλικό προϊόν αυτής, κάτι που είθισται να υπάρχει σε κάθε σχετική μελέτη.

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που καθιστά προβληματική τη μελέτη, εκτός από την ίδια τη διαδικασία, είναι και το κόστος της. Η σύνταξη της μελέτης αυτής, η οποία θα εκπονηθεί σε 3 στάδια και θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα μια προκαταρκτικού σταδίου μελέτη, θα στοιχίσει στο Δήμο και στο Λιμενικό Ταμείο Πάρου, κατ’ ελάχιστον, περί τις 470.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Το ποσό αυτό, το οποίο έχει εκτιμηθεί με αυθαίρετο τρόπο σε σχέση με τον χρόνο απασχόλησης μηχανικών και άλλων επιστημόνων, είναι πάρα πολύ υψηλό. Συνεπώς πέραν των αμφιβολιών σε σχέση με την ποιότητα της μελέτης βρισκόμαστε εν όψει μιας υπόθεσης πιθανής βλάβης του δημόσιου συμφέροντος.

Εμείς ως Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνουμε ότι πρόκειται να επανεξετάσουμε πλήρως την συγκεκριμένη σύμβαση. Καθώς τελειώνει ο χρόνος παραμονής του κ. Κωβαίου στη Δημοτική Αρχή δεν φαίνεται να λιγοστεύει και η διάθεσή του για πυροτεχνήματα και πομφόλυγες για έργα που θα έπρεπε να πάρουν τον δρόμο αν όχι της ολοκλήρωσης του σωστού σχεδιασμού με τις αντίστοιχες μελέτες.

Όσο κι αν προσδοκά ο κ. Κωβαίος και οι πέριξ αυτού, οι Παριανοί δεν ξεγελιούνται γιατί και μνήμη έχουν και αντίληψη διαθέτουν".