Μετά την ίδρυση και λειτουργία του ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου είναι επιτακτική ανάγκη η ίδρυση ειδικού Δημοτικού Σχολείου ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Από το ΚΕΔΑΣΥ Νάξου υπήρχε  θετική εισήγηση για την ίδρυση του σχολείου στην Πάρο. Για να προχωρήσει όμως η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πρόταση ίδρυσης του σχολείου θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη κατάλληλου κτιρίου για την στέγαση του σχολείου.

Ζητήσαμε λοιπόν να έρθει το θέμα για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Πάρο ως εξαιρετικά επείγον στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω προθεσμιών και επειδή υπάρχει κατάλληλο ακίνητο προς μίσθωση για την στέγαση του. Υπήρξε θετική ανταπόκριση από μέρους της Δημοτικής Αρχής για το ζήτημα. Επίσης υπήρξε και άμεση κινητοποίηση των εμπλεκομένων υπαλλήλων του Δήμου και της ειδικής συνεργάτιδας  του Δημάρχου Κ. Αλιπράντη, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Στο σημερινό δια περιφοράς λόγω προθεσμιών Δημοτικό Συμβούλιο το  θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα, όπως ο τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ και η ειδικότητα τεχνικών θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στο ΕΠΑΛ.