Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου την Τρίτη 18-06-2024 και ώρα 19.30μ.μ. στο γραφείο της Κοινότητας Λευκών, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: Διαμόρφωση χώρου πλατείας ΗρώωνΚοινότητας Λευκών.

ΘΕΜΑ 2ον: Τοποθέτηση προστατευτικών πυροσβεστικών κρουνώνΚοινότητας Λευκών.

ΘΕΜΑ 3ον: Τοποθέτηση πινακίδας για το Πάρκο Πάρου.

ΘΕΜΑ 4ον: Αίτημα νέου σημείου σίτισης αδέσποτων ζώων.

ΘΕΜΑ 5ον: Τοποθέτηση Γλυπτών.

ΘΕΜΑ 6ον: Εξεύρεση χώρου εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων.

ΘΕΜΑ 7ον: Διακοπή οικοδομικών εργασιών.

ΘΕΜΑ 8ον: Επιβολή προστίμων βάσει του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Πάρου.

Η  Πρόεδρος

Κοινότητας Λευκών

Αλεξοπούλου Αφροδίτη