Ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Μάρκος Εμμ. Καφούρος, κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τη χρηματοδότηση της κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης στο Κρωτήρι Πάρου και συγκεκριμένα για το γεγονός της μείωσης του ποσού χρηματοδότησης που καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Όπως αναφέρει ο κ. Καφούρος, το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 4.365.543 €, επρόκειτο να συγχρηματοδοτηθεί κατά 2.500.000 € από το ΤΑΑ και το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτονταν από πόρους της ΔΕΥΑ Πάρου. Ωστόσο, με νεότερη απόφαση ΥΠΕΝ, η χρηματοδότηση του ΤΑΑ μειώθηκε στα 2.000.000 €, με αποτέλεσμα η ιδιωτική συμμετοχή της ΔΕΥΑ Πάρου να προσαυξάνεται κατά 500.000 €.

Με δεδομένα, τόσο τις τεράστιες ανάγκες για νερό στο νησί όσο και του ότι η ΔΕΥΑ Πάρου με ιδίους πόρους προχώρησε στην αγορά γης και στην κατασκευή Φ/Β πάρκου ισχύος 500 Kw, όπως απαιτούσαν οι όροι του προγράμματος, ο βουλευτής Κυκλάδων ρωτάει τον αρμόδιο υπουργό:

1. Με ποια κριτήρια μειώθηκε η αρχική χρηματοδότηση από το ΤΑΑ που αφορά σε ένα τόσο σημαντικό έργο σε ένα νησί όπως η Πάρος που η εξασφάλιση του νερού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα;

2. Με δεδομένο ότι η αυξημένη ίδια συμμετοχή φαντάζει αδύνατη, έχουν διερευνηθεί οι δυνατότητες για ενίσχυση της χρηματοδότησης ώστε η υλοποίηση του έργου, που έχει ήδη εκκινήσει, να ολοκληρωθεί ανεμπόδιστα;