Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι το δικό μας χρέος απέναντι στους ήρωες και τις ηρωίδες του Έπους του 40.

Το ιδανικό της ελευθερίας υψώθηκε σαν άλλο λάβαρο μαζί με την αγάπη για την Ελλάδα από την πρώτη ημέρα του πολέμου μέχρι το τέλος του. Το θάρρος και η τόλμη αυτών των ανθρώπων όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχαστεί αλλά να μεταλαμπαδευτεί στις νεότερες γενιές με υπευθυνότητα ώστε να λειτουργήσει ως φωτεινό παράδειγμα αυταπάρνησης αλλά και αφοσίωσης σε υψηλά ιδανικά.

Τα χνάρια των ηρώων στο χιόνι, οι θυσίες, το αίμα που χύθηκε είναι τα γερά θεμέλια με τα οποία πορεύεται η πατρίδα μας 83 χρόνια μετά.

Τιμή στους ήρωες και τις ηρωίδες του 1940.