Το Boulouki με το Φεστιβάλ Πάρου διοργάνωσαν από κοινού ένα 4ήμερο βιωματικό εργαστήριο κατασκευής μικρών φραγμάτων στον Καβουροπόταμο της Πάρου, ένα ρέμα περιοδικής ροής στα νοτιοανατολικά του νησιού με την υποστήριξη της ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ.

Η δράση βιντεοσκοπήθηκε από την ομάδα εφήβων δημιουργών της ταινίας "Οι δρόμοι του νερού Ι" με την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μαύρη και της Εμμανουέλας Παντελαίου.

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή 15 φοιτητών και νέων επαγγελματιών από τους κλάδους των εφαρμοσμένων τεχνών, της μηχανικής και των κατασκευών, της πολιτιστικής διαχείρισης, των επιστημών του περιβάλλοντος και άλλων σχετιζόμενων κλάδων και υπό την καθοδήγηση τριών έμπειρων μαστόρων-εκπαιδευτών από την Πάρο.

Με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση αυτών των πολλαπλών λειτουργιών των μικροφραγμάτων , το WWF Ελλάς, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ), η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ) και ο Δήμος Πάρου υλοποιούν το έργο «Λίθινοι αναβαθμοί: Μια πράσινη υποδομή για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού σε μικρά άνυδρα νησιά».

Το βιωματικό εργαστήρι είναι ενταγμένο στην πράξη "Πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων για την ενδυνάμωση της σχέσης της τοπικής κοινότητας της Πάρου με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον" ενταγμένη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-LEADER/Ομάδα Τοπικής Δράσης.

«Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.»/ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές/Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων/Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020/ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Διοργάνωση: Μπουλούκι – Φεστιβάλ Πάρου σε συνεργασία: Δήμος Πάρου – ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ – WWF Ελλάς – MedINA – ΙΝΣΠΕΕ